Bộ Bàn Sân Vườn BGN-GF07-20-08

Mã bộ: BGN-GF07-20-08-W/Br/B
Tên sản phẩm: Bàn Nhôm Đúc
Mã sản phẩm: TO-C-100-4L-C15-W/Br/B
Số lượng: 01 cái
Tên sản phẩm: Ghế Nhôm Đúc
Mã sản phẩm: AC-20-W/Br/B
Số lượng: 08 cái
Kích thước: Xem chi tiết bên dưới
Vật Liệu: Nhôm
Màu Sắc: Trắng/ Đồng/ Đen
Bề mặt hoàn thiện: Nhám
Liên hệ: 093 12345 75

Hướng dẫn lắp ráp bàn
Hướng dẫn lắp ráp ghế

viVI